PRK Partners poskytovala poradenství skupině Eurosérum při procesu prodeje aktivit

V rámci naplňování svých strategických cílů se skupina Eurosérum rozhodla prodat některé své mezinárodní aktivity, zjednodušit tak svou industriální stopu a zaměřit se na výrobu nutričních přísad s vysokou přidanou hodnotou.

Eurosérum, jejímž 100% vlastníkem je přední francouzské mlékárenské družstvo Sodiaal (s produkcí 4,7 miliard litrů mléka v roce 2019), se specializuje na zpracování a sušení syrovátky a mléka (s roční produkcí 300 000 tun mlékárenských surovin) používaných při výrobě kojenecké výživy či v potravinářském průmyslu (zmrzliny, mléčné nápoje, pekárenské a cukrářské výrobky, atd.). Eurosérum vlastní 9 výrobních závodů ve Francii a (do srpna 2020) jeden v České republice s roční výrobní kapacitou 15 000 tun syrovátky.

Na základě výběrového řízení byly Středodoevropské aktivity Euroséra prodány skupině Eligo. Eligo je česká potravinářská skupina, která se rovněž specializuje na sušení a výrobu mléčných produktů a která má, kromě dobré znalosti místního prostředí, robustní průmyslový projekt pro danou lokalitu.

Marta Donizeau, Senior Counsel PRK, poskytovala Euroséru právní služby po celou dobu procesu transakce: poradenství během výběrového řízení a v rámci due diligence, vypracování předtransakční a transakční dokumentace, právní asistence během vyjednávání, uzavírání a realizace obchodu, včetně potřebných následných kroků.