Jste připraveni na zákon o ochraně oznamovatelů účinný již od 1.8.2023?

Zákonem o ochraně oznamovatelů byla do českého práva transponována směrnice EU č. 2019/1937. Smyslem zákona je právní ochrana proti odvetným opatřením vůči osobám, zejména zaměstnancům, kteří oznámí možné protiprávní jednání související právě s jejich zaměstnáním. Odvetným opatřením může být myšlena například výpověď z pracovního poměru, snížení mzdy, neumožnění dalšího pracovního rozvoje či jakákoli jiná forma postihu, a to právě z  důvodu, že daná osoba podala oznámení o možném protiprávním jednání.

Zákon přináší větším zaměstnavatelům (s 50 nebo více zaměstnanci) mimo jiné povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu, která bude prověřovat oznámení zaměstnanců a dalších spolupracujících osob o možném protiprávním jednání. Každá společnost se pak může rozhodnout, jestli bude vnitřní oznamovací systém provozovat interně, nebo jeho vedením pověří externího dodavatele. Vedle vnitřního systému nicméně může oznamovatel podat oznámení i Ministerstvu spravedlnosti nebo přímo některému z kontrolních orgánů.

Pro Vaši informaci jsme připravili jednoduchý přehled možných dopadů oznámení pro oznamovatele a další osoby chráněné před odvetnými opatřeními. Ochrana oznamovatelů přitom platí u všech organizací (bez ohledu na počet jejich zaměstnanců či jiných spolupracujících osob), tedy nejen u těch, na které dopadá povinnosti zřídit vnitřní oznamovací systém.

Máte-li jakékoliv otázky týkající se whistleblowingu nebo máte zájem o pomoc s implementací vnitřního oznamovacího systému, neváhejte na nás obrátit na employment@prkpartners.com.