Čas na prodloužení dočasné ochrany pouze do 31.3.2023

Občané Ukrajiny prchající před válečným konfliktem měli v minulém roce možnost požádat v státech EU o dočasnou ochranu, která jim umožnila pobyt v těchto státech, a to do 31.3.2023. Vzhledem k pokračování konfliktu došlo v souladu se stanoviskem Komise EU k prodloužení dočasné ochrany i v České republice, a to do 31.3.2024.

Postup prodloužení dočasné ochrany

Právní předpisy stanoví následující postup pro prodloužení dočasné ochrany:

 1. Registrovat se k prodloužení dočasné ochrany online zde
 • online registraci lze provést nejpozději do 31.3.2023 – v případě, že do konce března registrace nebude provedena, dočasná ochrana zanikne
 • registrací a rezervací termínu se dočasná ochrana automaticky prodlužuje do 30.9.2023
 • o úspěšné registraci obdrží držitel dočasné ochrany potvrzující e-mail
 1. Dostavit na pracoviště MV ČR za účelem vyznačení vízového štítku (dočasné ochrany) do cestovního dokladu
 • vylepení vízového štítku musí proběhnut nejpozději do 30.9.2023, termín schůzky je zvolen již v rámci on-line registrace pod bodem 1 výše
 • na schůzku je třeba si s sebou vzít:
  • platný cestovní doklad
  • doklad o ubytování (pouze pokud cizinec požádal o dočasnou ochranu před 27.6.2022 nebo již bydlí na jiné adrese než uvedené v původní žádosti)
  • vylepením vízového štítku se dočasná ochrana prodlouží do 31.3.2024

Postup pro zaměstnavatele

Prodloužení dočasné ochrany by mělo vést také k prodloužení volného přístupu na trh práce jejich držitelů a bude tedy možné jejich další zaměstnávání. K tomu nicméně musí být do 31.3.2023 schváleno prodloužení účinnosti zákona č. 66/2022 Sb. (dne 24.2.2023 schváleno v Poslanecké sněmovně - sněmovní tisk č. 374) .

V rámci prodlužování dočasné ochrany lze zaměstnavateli doporučit provedení následujících kroků:

 • do 31.3.2023 si vyžádat od zaměstnance předložení e-mailu MV ČR o úspěšné registraci prodlužujícího dočasnou ochranu 30.9.2023 (ideálně kopii e-mailu založit do spisu zaměstnance)
 • do 30.9.2023 si vyžádat od zaměstnance předložení cestovního dokladu s vlepeným vízovým štítkem o prodloužení dočasné ochrany do 31.3.2024 a pořídit si jeho kopii

Pokud by zaměstnanec (držitel dočasné ochrany) v uvedených termínech nebyl schopen požadovaný dokument předložit, nesmí mu být umožněn výkon další práce – zaměstnavatel by se mohl dopustit přestupku umožnění výkonu nelegální práce se sankcí až 10.000.000 Kč.

V případě jakýchkoliv otázek či nejasností kontaktujte našeho specialistu na problematiku zaměstnávání cizinců, Matěje Daňka, na matej.danek@prkpartners.com.

Due to the continuation of the war, in accordance with the opinion of the EU Commission, temporary protection has been extended in the Czech Republic until 31.3.2024.

Matěj Daněk
Advokát