PRACOVNĚPRÁVNÍ SNÍDANĚ

formou webináře


V letošním roce nadále pokračujeme v pořádání našich pracovněprávních snídaní
Pracovněprávní snídaně inovujeme do nového formátu a budeme je realizovat čtyřikrát do roka.

Snídaně budou vysílány výhradně online a jejich účast je zdarma – stačí se jen zaregistrovat

Naši další snídani zaměříme na téma právní úpravy ochrany oznamovatelů, která je aktuálně v legislativním procesu. V úvodu snídaně Vás seznámíme také s novinkami v právních předpisech a soudních rozhodnutích, které by v oblasti HR neměly nikomu uniknout.


27. května 2021 od 9:00 do 11:00 hodin


Nejpozději v úvodu roku 2022 bude většina zaměstnavatelů povinna zavést vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého budou moci jejich zaměstnanci a další spolupracující osoby hlásit podezření z porušení právních předpisů. V průběhu pracovněprávní snídaně Vám proto poskytneme základní přehled, co nová právní úprava přináší a jaké důsledky z toho plynout pro zaměstnavatele tak, abyste mohli včas zahájit kroky k přípravě vnitřního oznamovacího systému. V rámci snídaně projdeme, jak má interní systém vypadat, jak má probíhat šetření oznámení, nebo vysvětlíme, jaké kroky nesmí zaměstnavatel vůči oznamovateli následně přijmout. Tato právní úprava je zatím sice jen v legislativním procesu, jelikož se ale jedná o provedení evropské směrnice, je zcela jisté, že české zaměstnavatele nemine.

Pokud Vás naše téma zaujalo, budeme rádi, když se na snídani přihlásíte pomocí níže uvedeného registračního formuláře. S přihlášením doporučujeme neváhat, počet míst je omezen! Po zapsání Vám přijde link (určený pouze pro Vás), kterým se připojíte.


V případě, že se nemůžete přímého přenosu snídaně zúčastnit, je možné si záznam pustit v kterýkoli pozdější čas aniž byste přišli o materiály a další informace, které s Vámi budeme v průběhu snídaně sdílet. Bližší instrukce k tomu, jak shlédnout záznam snídaně, zašleme po skončení přímého přenosu.