PRACOVNĚPRÁVNÍ SNÍDANĚ

která bude probíhat pouze formou webináře


Otázky nerovného zacházení (zejména v oblasti odměňování) a diskriminace na pracovišti, jak jim v praxi předcházet a jak vzniklé problémy řešit.


26. listopadu 2020, 9:00 - 11:00 online


Výklad v oblasti rovného zacházení se bude zabývat i nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu týkajícím se odlišnosti ve mzdách v rámci jednotlivých regionů a také dalšími problematickými otázkami při správném nastavení odměňování, zejmé-na se zaměřením na variabilní složky mzdy a bonusy ve mzdové sféře (platovou sférou se zabývat nebudeme). Dále se bu-deme věnovat problematice diskriminace a šikany na pracovišti, jelikož v poslední době lze vypozorovat zvyšující se trend stížností zaměstnanců v této oblasti. Probereme, jakým způsobem těmto situacím předcházet, jak správně prošetřit stížnost zaměstnance a případně také jaké nároky mohou zaměstnanci v této souvislosti vznášet či jaká disciplinární opatření mohou zaměstnavatelé při řešení problému uplatnit.

V úvodu snídaně Vás samozřejmě také seznámíme s pracovněprávními a daňovými novinkami, když rozšířenou pozornost budeme věnovat aktuálně účinným opatřením souvisejícím s COVID-19 dopadajícím na zaměstnavatele a dalším otázkám z nich vyplývajícím. 

Pokud Vás naše téma zaujalo, budeme rádi, když se na snídani přihlásíte pomocí níže uvedeného registračního formuláře, a to nejpozději do pondělí 23.11.2020

Podmínky přihlášení

Registrační poplatek 500,- Kč (včetně DPH) prosím uhraďte po našem potvrzení na účet č. 5010015882/5500, variabilní symbol pro tento seminář je 26112020. Faktura pouze na vyžádání.