Zrušení povinných periodických prohlídek u kancelářských prací

V rámci tzv. antibyrokratického balíčku bylo již v průběhu podzimu oznámeno, že dojde ke zrušení vstupních a periodických prohlídek u nerizikových, respektive kancelářských prací. Tento týden (v pondělí 20.12.2022) Ministerstvo zdravotnictví skutečně přijalo novelu vyhlášky č. 79/2013 Sb., která jednotlivé pracovnělékařské prohlídky upravuje.

Je ale nutné zdůraznit, že se v této chvíli nedocházení ke změnám v oblasti vstupních prohlídek, které tak budou beze změny nadále povinné u všech zaměstnanců. Důvodem je, že vstupní prohlídky jsou upraveny zákonem o specifických zdravotních službách, jehož změna vyžaduje standardní projednání zejména v Poslanecké sněmovně (což je časově mnohem náročnější než změna vyhlášky). Možná ještě důležitější pak bylo, že by zrušení vstupních prohlídek mohlo narazit na zákonnou povinnost zaměstnavatele nepřipustit výkon práce, ke které není zaměstnanec zdravotně způsobilý, což bez vstupní prohlídky nelze přesvědčivě ze strany zaměstnavatele zaručit.

Zpět ale k periodickým prohlídkám – novela vyhlášky stanoví, že u zaměstnanců zařazených do první nebo druhé kategorie, tedy u nerizikových prací, budou prohlídky realizované jen tehdy, pokud si to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžádá. Periodické prohlídky tedy budou dobrovolné s tím, že je obě strany budou moci vyžadovat ve stávajícím intervalu 6 let (u zaměstnanců první kategorie), respektive 4 let (u zaměstnanců druhé kategorie). U rizikových prací prohlídky zůstanou povinné, a to také v rámci stávajících intervalů (2 nebo 1 roku, dle kategorie).

Pro zaměstnance, kteří pracují v profesním riziku (před novelou je vyhláška označovala za zaměstnance v riziku ohrožení zdraví) nadále zůstanou periodické prohlídky povinné jednou za 4 roky. Je ale nutné zdůraznit, že novela z této skupiny vypouští mimo jiné tzv. řidiče referenty (tedy zaměstnance, kteří vedle své kancelářské práce obvykle řídí, ačkoliv to nebylo sjednáno v rámci druhu práce). Z pohledu pracovnělékařských prohlídek tak řidiči referenti budou mít stejné postavení jako neřidiči, zejména budou moci chodit na prohlídky také ke svému praktickému lékaři, nikoliv jen závodnímu, jak tomu bylo doposud.

Novela mění také periodické prohlídky tzv. dohodářů (zaměstnanců pracujících na základě DPP nebo DPČ), když nově budou prohlídky povinné jen u rizikových prací, prací v profesním riziku a pokud tak stanoví zvláštní zákon (doposud musejí na prohlídku všichni zaměstnanci, tedy např. i zaměstnanci v první kategorii, pokud jejich dohoda či více navazujících dohod trvají 6 roků).

Upozorňujeme, že novela obsahuje i další změny, kdy například nově nebude povinná mimořádná prohlídka v případě absence delší 6 měsíců z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené a novelizovaná vyhláška dále nebude upravovat dobu potřebnou k zajištění pracovnělékařských služeb, tedy minimální čas pro poradenské a dohlížecí činnosti závodních lékařů či délku jednotlivých prohlídek (celá příloha 1 vyhlášky se ruší).  

Změna vyhlášky by měla nabýt účinnosti již 1.1.2023.