Úprava nového zákona o ochraně oznamovatelů

Přinášíme Vám informace v souvislosti s novou úpravou whistleblowingu (nového zákona o ochraně oznamovatelů), která byla relativně narychlo schválena v červnu a tedy začne platit již od 1.8.2023.


  • Nová úprava povede u společností s 250 nebo více zaměstnanci a u dalších specifických zaměstnavatelů zejména veřejného sektoru k tomu, že budou muset zřídit – a to již od účinnosti nového zákona – interní oznamovací systém, jehož prostřednictvím mohou zaměstnanci a další spolupracující osoby podat oznámení o možném protiprávním jednání (v oblastech vymezených novým zákonem). Tyto větší společnosti také musejí určit fyzickou osobu (tzv. příslušnou osobu), která bude oznámení prošetřovat a navrhovat opatření k nápravě. Další povinností je také uvést na webových stránkách základní informace o interním oznamovacím systému a určené příslušné osobě, aby potenciální oznamovatelé věděli, komu a jak svá oznámení mohou podat.
  • U menších společností (které mají mezi 50 a 249 zaměstnanci) s výjimkou tzv. veřejných zadavatelů výše uvedené povinnosti stačí splnit do 15.12.2023.
  • Pro veškeré zaměstnavatele (organizace) pak již od 1.8.2023 platí povinnost nepřijmout vůči oznamovateli či dalším zúčastněným osobám žádná odvetná opatření v návaznosti na podané oznámení, zejména pokud jde o ukončení jejich pracovního poměru či jiné spolupráce, přeřazení na jinou práci, neprodloužení doby určité, snížení odměny za práci apod. Musíme zdůraznit, že tato povinnost platí opravdu pro všechny, neboť například i jediný zaměstnanec malé společnosti (která nemusí mít vlastní oznamovací systém) může své oznámení podat Ministerstvu spravedlnosti nebo přímo některému z kontrolních orgánů a získat tak ochranu poskytovanou zákonem.

Rádi Vám s celou problematikou pomůžeme, ať již s ohledem na nastavení vnitřního oznamovacího systému nebo určení příslušné osoby pro nakládání s oznámeními. V této souvislosti bychom rádi uvedli, že z důvodové zprávy k novému zákonu vyplývá, že například celoskupinová oznamovací linka (typicky hotline provozovaná zahraniční centrálou) není dostatečným řešením.

Současně jsme připraveni pro Vás zajistit vedení celého oznamovacího systému – nabízíme zabezpečenou aplikaci SafeTalk pro podávání oznámení a rovněž také služby našich compliance specialistů, kteří mohou fungovat jako Vámi určené příslušné osoby.

Pochopitelně Vám kdykoli poskytneme i jakoukoliv právní podporu při prošetřování veškerých oznámení.

Pokud byste měli zájem o naše služby v této oblasti, nebo pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit.