PRK Partners před Nejvyšším správním soudem úspěšně zastupovala klienta po dokončeném procesu změny pohlaví

PRK Partners před Nejvyšším správním soudem úspěšně zastupovala klienta po dokončeném procesu změny pohlaví. Na základě podané kasační stížnosti byl zrušen rozsudek správního soudu, jímž byla zamítnuta žaloba na ochranu před nečinností správního orgánu pro údajnou opožděnost. Správní soud se tak konečně bude muset zabývat tím, zda správní orgán postupoval správně, pokud stěžovateli nevystavil vysokoškolský diplom s novými osobními údaji po dokončeném procesu změny pohlaví, čímž stěžovatele nepochybně zásadně diskriminuje mimo jiné tím, že mu znemožňuje ucházet se o nové zaměstnání odpovídající dosaženému vzdělání pod novou identitou a pohlavím.

Přestože se jedná o dílčí úspěch na možná dlouhé cestě, věříme, že podobně úspěšný bude i další průběh řízení. Děkujeme tímto Nejvyššímu správnímu soudu za lidský přístup a týmu PRK Partners za tuto pro bono iniciativu.