PRK Partners poskytla právní poradenství Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze při zpracování plánu genderové rovnosti

Na konci roku 2023 poskytla PRK Partners právní poradenství Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze při zpracování plánu genderové rovnosti (GEP). Právní poradenství zahrnovalo analýzu a zhodnocení současného stavu opatření podporujících genderovou rovnost a vypracování samotného plánu.

Podle náměstkyně pro vědu, výzkum, výuku a mezinárodní záležitosti, paní RNDr. Jitky Soukupové, Ph.D., FTN představením GEP potvrdila již existující zodpovědný přístup ke genderové rovnosti jako k jedné ze základních společenských hodnot, který je oceňován i v souvislosti s poskytováním grantů a jiných podpor z veřejných zdrojů.

Spolupráci s odborníky PRK Partners bych zhodnotila jako profesionální a velmi efektivní a ráda bych ocenila zejména kreativní přístup k této poměrně nové problematice“.