PRK Partners poskytla poradenství společnosti Affimed GmbH při prodeji její dceřiné společnosti AbCheck

PRK Partners si velmi váží toho, že mohla poskytnout poradenství společnosti Affimed GmbH, svému dlouholetému klientovi působícímu v oblasti klinické imunoonkologie, při úspěšném prodeji její dceřinné společnosti AbCheck s.r.o. 

Díky této transakci AbCheck, česká biotechnologická společnost zaměřená na objevování a vývoj humánních terapeutických protilátek, přešla do vlastnictví společnosti Ampersand Biomedicines ze skupiny Flagship Pioneering.

Transakci společně řídili Monika Mašková, partnerka, a Milan Sivý, seniorní advokát, kteří pro klienta zajišťovali veškeré aspekty strukturování, vyjednávání a vypořádání transakce a efektivně koordinovali poradenství poskytované právníky ve Velké Británii a USA.

PRK Partners spolupracuje se společností Affimed od roku 2008, kdy z ní byla vyčleněna společnost AbCheck zabývající se technologii protilátek, a od té doby jí poskytuje právní poradenství v různých záležitostech. Těší nás, že s dokončením této transakce se pro společnost AbCheck otevírá nová kapitola.