Partner PRK Partners Roman Pečenka byl vybrán jako porotce pro vyhlášení cen „CEE Deals of the Year Awards“

Soutěž „CEE Deals of the Year Awards“ je pořádána od roku 2007 magazínem CEE Legal Matters,  přední tištěné a online publikace, která je primárně určena právníkům a obchodníkům působícím na evropských trzích především v regionu střední a východní Evropy. Toto prestižní ocenění se uděluje právníkům a právnickým firmám za úspěšnou realizaci finančních transakcí, jako jsou primární emise akcií (IPO), a dalších obchodů, které napomáhají k hospodářskému růstu celého regionu. Za každou z 24 jurisdikcí v regionu vybírá magazín CEE Legal Matters pouze 5 porotců na základě jejich pověsti, odborných znalostí a angažovanosti na daném trhu.

Výkonný redaktor magazínu CEE Legal Matters David Stuckey, který každoročně dohlíží na výběr porotců, vyjádřil svou radost nad tím, že Roman přijal funkci porotce a souhlasil, že věnuje svůj čas a úsilí procesu posuzování a hodnocení celé řady podání předložených právnickými firmami v České republice. “Porotci byly vybráni na základě našich osobních interakcí s nimi, jejich pověsti mezi profesními kolegy, a typu obchodních transakcí, k jejichž realizaci v průběhu let zdárně napomohli,” uvádí Stuckey.

Finalisté soutěžě „CEE Deals of the Year“ budou uvedeni v březnovém vydání magazínu CEE Legal Matters (2021) a vítězové budou vyhlášeni na každoročním banketu, který by se měl konat v Londýně dne 3. června 2021. Bližší informace jsou k dispozici na: doty.ceelegalmatters.com.