Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech přináší mnoho změn

Od 1.1.2021 je účinný nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který přináší mnoho změn.


Všechny soukromé znalecké ústavy se nově stávají znaleckými kancelářemi a do 1roku musí prokázat splnění požadavků nového zákona. Znaleckými ústavy mohou nově být jen vysoké školy a jejich součásti, výzkumné instituce, státní podniky, ústavy, organizační složky státu a osoby veřejného práva. Znalci oprávnění k výkonu znalecké činnosti dle původního zákona musí do 5 let vykonat zkoušku dle nového zákona, v opačném případě jim oprávnění zanikne. Znalecké ústavy a znalecké kanceláře, které vykonávaly činnost dle předchozí právní úpravy mají oprávnění také pouze na 5 let. Znalecké posudky musí mít stanovenou strukturu a budou evidovány v elektronické evidenci umožňující dálkový přístup. Za nedodržování povinností dle nového zákona hrozí znalcům pokuty do 500.000 Kč. Z diskusí se zdá, že důsledkem této nové právní úpravy bude úbytek znalců. Na druhou stranu zápis do seznamu znalců a tím vznik znaleckého oprávnění je nově nárokový, znalcem se tak stane každý, kdo splní předepsané podmínky.