Nová stanoviska k otázkám cookies a telemarketingu

V předvánočním čase byla vydána hned dvě zajímavá stanoviska úřadů k některým sporným otázkám, které se často objevují v praxi.

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal dne 22. 12. 2021 stanovisko formou odpovědi na otázky ohledně nové právní úpravy cookies dle novelizovaného ustanovení § 89 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, dle nějž je třeba k ukládání údajů nebo
k získávání přístupu k údajům uloženým
v koncových zařízeních uživatelů jejich souhlas (s výjimkou tzv. nezbytně nutných cookies).

Nejdůležitější body:

  • Udělit souhlas musí být stejně snadné jako ho odmítnout, tedy jen volby „souhlasím“ a „spravovat možnosti“ nestačí, je třeba ještě další volby „odmítnout vše (s výjimkou nezbytně nutných cookies)“.

  • Ukládání a přístup k cookies dle § 89 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích je nutno odlišit od zpracování údajů získaných prostřednictvím těchto cookies, které se řídí GDPR a teoreticky lze proto uvažovat i o jiných právních důvodech zpracování těchto údajů, než je souhlas uživatelů (např. oprávněný zájem správce). I v těchto případech je ale třeba mít souhlas uživatelů k ukládání cookies na jejich zařízeních, bez kterého není takové další zpracování možné.

  • Předzaškrtnuté souhlasy nejsou možné a to ani u analytických cookies.

  • Při odmítnutí souhlasu s ukládáním či zpracováním cookies nelze uživateli bránit v návštěvě příslušné webové stránky.


Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český telekomunikační úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů vydali dne 21.12.2021 stanovisko formou odpovědi na otázky ohledně nové právní úpravy telemarketingu dle novelizovaných ustanovení § 66, § 95 a § 96 zákona
o elektronických komunikacích, kterým se nově telemarketing na základě údajů uvedených ve veřejném telefonním seznamu povoluje jen vůči uživatelům, kteří tam uvedli, že si přejí být kontaktováni za účelem marketingu (změna oproti dřívějšímu „opt-out“ principu).

Nejdůležitější body:

  • Tato ustanovení se vztahují jen na telemarketing prováděný na základě údajů ve veřejném telefonním seznamu. Kontaktování zákazníků dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti nebo zákazníků či uživatelů, kteří k tomu dali výslovný souhlas, se nová právní úprava nedotýká.

  • Tato právní úprava se nedotýká situace, kdy své kontaktní údaje zveřejňují přímo uživatelé, tedy např. kontaktní údaje na webových stránkách firem. Ve vztahu k těmto údajům se uplatní GDPR, popř. zákon č. 480/2004 Sb.

  • I volání za účelem získání souhlasu uživatele s telemarketingem je telemarketing.


Autor: