Digitální právní jednání a písemná forma

Asi nikdo si už nedokáže představit fungování naší společnosti bez digitálních nástrojů, a to nejen při komunikaci a vyjednávání, ale i při právně závazném jednání. Nástroje k digitálnímu podepisování smluv jsou ve společnosti rozšířené, pokud mezi ně zahrneme i e-mail, pak skoro každá svéprávná osoba je zvyklá zavazovat se elektronickou cestou, tedy digitálně. Co když ale zákon vyžaduje pro platnost daného právního jednání písemnou formu? Samozřejmě lze v takovém případě použít datovou schránku, zaručený nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Celý článek kolegyně Lucie Vorlové si můžete přečíst zde.