Covid novela zákona o investičních pobídkách

Prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek uvedených v zákoně o investičních pobídkách z původních tří až na pět let na základě řádné podané žádosti.

SHRNUTÍ

Novela zákona č. 72/200 Sb., o investičních pobídkách (dále jen „Zákon“) má umožnit příjemcům podpory postiženým následky koronavirové epidemie požádat o prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek schválené investiční pobídky, a to na základě řádně podané žádosti. Lhůta pro splnění všeobecných podmínek může být v určitých případech prodloužena až o dva roky, tj. z původních tří až na pět let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky.

Podle nedávno přijatého zákona č. 450/2020 Sb., který vstoupil v účinnost 3. listopadu 2020 (dále jen „Novela“), musí příjemci investičních pobídek v případě zájmu o prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek požádat, a to ve formě řádné odůvodněné žádosti podané u Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „Ministerstvo“) nejpozději 30 dnů před uplynutím původní zákonné lhůty tří let (od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky). Žadatel musí prokázat, že nemohl splnit vybrané všeobecné podmínky schválené investiční pobídky v původní lhůtě v důsledku šíření onemocnění Covid-19. Ministerstvo poté žádosti vyhodnotí na individuální bázi.

Rádi bychom zdůraznili, že u mnoha příjemců investičních pobídek tato lhůta vyprší na konci roku (podle toho, kdy bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky); čas je proto rozhodujícím faktorem. Pokud se rozhodnete využít nabízené možnosti prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek dle Novely, je nezbytné rychle reagovat. PRK Partners je připravena pomoci s přípravou žádosti – včetně řádného odůvodnění prodloužení lhůty – a vyjednávání s příslušnými orgány.

V případě nesplnění všeobecných podmínek pro udělení investiční pobídky dojde ze zákona k pozbytí platnosti rozhodnutí o příslibu investiční pobídky a příjemce je povinen vrátit veškerou již poskytnutou veřejnou podporu. Novela tak představuje vítanou pomoc pro příjemce podpory, kteří jsou negativně zasaženi důsledky opatření souvisejících s pandemií Covid-19. Jelikož všichni doufáme a pevně věříme, že současná koronavirová krize je pouze dočasná, mělo by toto opatření přispět k rychlejší obnově a zotavení podnikatelského sektoru zasaženého pandemií.

Novela promptně reaguje na potřeby příjemců investičních pobídek postižených globální pandemií SARS-CoV-2 (Covid-19) a vztahuje se na všechny příjemce investičních pobídek, kterým bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky přede dnem nabytím účinnosti Novely, a kteří v současné době usilují o splnění všeobecných podmínek.