Česká národní banka vydala stanovisko vztahující se k činnosti externích mzdových účtáren

Česká národní banka vydala stanovisko vztahující se k činnosti externích mzdových účtáren, se kterými spolupracuje velká část zaměstnavatelů. Dle nového stanoviska musí mít externí mzdová účtárna povolení k poskytování platebních služeb za předpokladu, že od zaměstnavatele přijímá peněžní prostředky na svůj vlastní platební účet a následně tyto prostředky převádí dále na účty jednotlivých zaměstnanců, případně na účty příjemců mzdových odvodů.

Získání příslušného povolení je přitom v praxi značně komplikované s tím, že za neoprávněné poskytování platebních služeb může být uložena vysoká pokuta až 50 milionů korun.
 
Proto i samotná ČNB doporučuje, aby mzdová účtárna měla dispoziční oprávnění k účtu vedenému na jméno zaměstnavatele a platby prováděla za něj z tohoto účtu – k takovému způsobu není nutné žádné povolení ČNB (taková spolupráce nepředstavuje regulované poskytování platebních služeb).
 
Ačkoliv by samotnému zaměstnavateli neměl hrozit přímý postih, je v jeho zájmu mít spolupráci s externí mzdovou účtárnou pod kontrolou (stále se rozšiřující oblast compliance nepochybně dopadá i na spolupráci s externími poskytovateli služeb). Zvýšenou pozornost by měly věnovat subjekty dozorované ČNB (zejm. banky a pojišťovny), u kterých by výše uvedený nedostatek na straně externí mzdové účtárny mohl mít další negativní dopady. Na pozoru by pochopitelně měli být i zaměstnavatelé, kteří pro jiné (i v rámci skupiny) poskytují externě mzdové či jiné služby spojené s platebními převody, což je v ČR relativně velmi časté u tzv. center sdílených služeb.
 
Pro více informací se na nás neváhejte obrátit. 

Více informací na webu cnb.cz.