Advokátní kancelář PRK Partners má tři nové Associate Partnery

PRK Partners s hrdostí oznamuje, že na novou pozici Associate Partner, byla jmenována trojice zkušených advokátů Tomáš Bureš, Jan Vařecha z pražské a Eva Hromádková z bratislavské kanceláře. Stanou se tak nejen posilou, ale zároveň i mentory pro juniornější kolegy a budou se podílet na dalším růstu naší advokátní kanceláře.

Tomáš Bureš

Jan Vařecha

Eva Hromádková

Všichni tři advokáti jsou vynikajícími a uznávanými profesionály v oblastech praxe, jimž se věnují a jejich povýšení na Associate Partnery ještě zvýší již tak vysokou úroveň odbornosti a kvalitu našich služeb. Tomáš Bureš je členem ČAK a ve své praxi se věnuje bankovnímu a finančnímu právu, všeobecnému korporačnímu právu a právu veřejných zakázek. Vedle studia práva na Právnické fakultě UK absolvoval i VŠE, kde se věnoval oboru financí. Získal ocenění Rising Star na bankovním, finančním a kapitálovém trhu v direktoráři Legal 500 a v direktoráři IFLR1000 ocenění Rising Star na bankovním a finančním trhu.

Jan Vařecha se specializuje na všeobecné korporační právo a odchodní regulatoriku, obchodní závazkové vztahy, due diligence a insolvenční právo. V naší kanceláři působí od roku 2008 a je členem ČAK. Krom Právnické fakulty UK absolvoval také bakalářský obor národní hospodářství na VŠE v Praze. Direktorář IFLR1000 ho ocenil jako Rising star ve Fúzích a akvizicích.

Eva Hromádková je advokátkou advokátní komory státu New York a členkou Slovenské advokátní komory. Ve své praxi se věnuje odvětvím korporátní právo, obchodní právo a bankovnictví a finance. Je absolventkou oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, dále získala bakalářský titul v oboru biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského a titul LL.M v oboru právo obchodních společností na New York University v New Yorku. Opakovaně je oceňována prestižní ratingovou agenturou Chambers Europe.

Máme velkou radost, že v týmu PRK Partners jsou profesionálové s hlubokými odbornými znalostmi a mezinárodním přesahem, kteří poskytují právní poradenství těm nejvýznamnějším hráčům na trhu. Zároveň jsou mentory a vzory pro juniornější kolegy, kterým pomáhají v rozvoji. Našim novým Associate Partnerům přejeme spoustu nových profesních výzev, které přispějí k jejich dalšímu odbornému růstu.