Covid-19

CZ

V souvislosti s virem Covid-19 vešla v platnost celá řada opatření Vlády České republiky a jiných státních orgánů, které mají dopad na provoz Vašich podniků. Připravili jsme pro Vás přehledné informace, které Vám pomohou v základní orientaci a následnému rozhodování. Všechny potřebné informace naleznete na této stránce.

SK

V súvislosti s vírusom Covid-19 vstupujú do účinnosti rôzne opatrenia Vlády Slovenskej republiky a iných štátnych orgánov, ktoré majú vplyv na prevádzku Vašich podnikov. Pripravili sme pre Vás prehľadné informácie, ktoré Vám pomôžu v základnej orientácii a pri následnom rozhodovaní. Všetky potrebné informácie nájdete na tejto stránke.


RUS

В связи с вирусом Covid-19 был принят ряд мер Правительства Чешской Республики и других государственных органов, которые имеют влияние на деятельность Ваших предприятий. Мы подготовили для Вас наглядную информацию, которая поможет Вам в базовой ориентации и последующему принятию решений. Весь документ Вы можете найти здесь.

CHN

针对COVID-19新冠病毒病,捷克政府和相关部门颁发实施了一系列措施,对企业的运转有直接影响。我们为您准备了抗疫措施的概览,方便您参考,做出正确的决定。前点击此处连接查看概览