PRK PARTNERS spoluautorem prestižní publikace Chambers Global Practice Guides: Enforcement of Judgments 2021

Tým PRK Partners specializující se na řešení sporů byl exklusivním autorem kapitol týkajících se České republiky v nově vzniklé publikaci 2021 Enforcement of Judgments Chambers Global Practice Guide, která právě vychází. Publikace obsahuje unikátní komparativní přehled 29 jurisdikcí, včetně České republiky, s aktuálními informacemi o možnostech identifikace majetkové situace druhé strany, nákladů a času potřebných k vymáhání domácích i zahraničních rozhodnutí, o úskalích vymáhání a o procesu vymáhání arbitrážních rozhodnutí, jakož i o trendech a vývoji v této oblasti práva.

Tato publikace může být velmi přínosná pro jakoukoliv stranu sporu při vymáhání rozhodnutí, a to jak domácích, tak zahraničních, jakožto primární zdroj informací pro plánování dalších kroků jak v zahraničí, tak před domácími soudy. Publikace nabízí přehledné informace za 29 jurisdikcí: vedle České republiky také Rakousko, Německo, Francie, Řecko, Španělsko, Brazílie, Čína, Kanada, Kypr, Anglie & Wales, Irsko, Rusko, Švýcarsko, Mexiko, UAE a další jurisdikce.

Celá nově uveřejněná publikace je v online podobě k dispozici zde: Enforcement of Judgments 2021.

Kapitola týkající se České republiky je k dispozici zde "Česká republika"