PRK Partners poskytla poradenství skupině Bauer Media Group ohledně právních aspektů fúze části jejího podniku se skupinou Netrisk Group

PRK Partners poskytla poradenství skupině Bauer Media Group ohledně právních aspektů fúze části jejího podniku se skupinou Netrisk Group z hlediska českého práva. V rámci této fúze dojde ke spojení jejich aktivit v oblasti online srovnávacích platforem (OCP) ve střední a východní Evropě (CEE). Tato transakce znamená vytvoření přední OCP společnosti v šesti zemích regionu střední a východní Evropy, která bude společně působit jako Netrisk Group.

Toto spojení přinese sloučení OCP aktivit skupiny Bauer Media Group v Polsku, České republice a na Slovensku s OCP aktivitami skupiny Netrisk Group v Rakousku, Maďarsku, České republice, na Slovensku a v Litvě. Sloučením vzájemně se doplňujících OCP aktivit obou stran vznikne vedoucí OCP platforma v zemích střední a východní Evropy, která bude zároveň jednou z největších v Evropě. Po uskutečnění transakce bude mít skupina Bauer Media Group ve společném podniku významný menšinový podíl, spolu se společnostmi TA Associates a MCI Capital. Očekává se, že společný podnik osloví 80 milionů potenciálních zákazníků. Skupina Bauer Media Group - která bude nadále provozovat vlastní OCP aktivity pod samostatnými značkami ve Španělsku (Acierto), Švédsku, Norsku a Finsku (Zmarta) - tímto spojením dále posílí svou pozici na evropském OCP trhu, zatímco skupina Netrisk Group získá přístup na větší a rostoucí mezinárodní trh. Uskutečnění transakce je podmíněno splněním obvyklých podmínek pro uzavření transakce a posouzením a schválením ze strany regulačních orgánů.