Novela AML zákona ve vztahu k developerům

Dne 17.12.2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 527/2020 Sb. obsahující novelu AML zákona v reakci na implementaci tzv. 5. AML směrnice.

Podstatná část novely nabude účinnosti k 1.1.2021.

Zásadní změnou pro developery je, že novela odstraňuje výkladovou nejasnost, nakolik se AML zákon vztahuje na jejich developerské aktivity, když staví na jisto, že povinnou osobou je každá osoba, která jako předmět podnikání nakupuje či prodává nemovitosti. Nově tedy bude muset mít každý developer:
  • Implementovaný proces pro identifikaci a kontrolu osob, se kterými zobchodovává nemovitosti (zejm. pak klienty);
  • Zpracovanou politiku AML obsahující systém vnitřních zásad;
  • Stanovenu kontaktní a pověřenou osobu,
  • a další administrativní povinnosti stanovené zákonem.

Advokátní kancelář PRK Partners má rozsáhlé zkušenosti s implementací administrativně jednoduchých a účinných opatření pro streamlinované plnění AML povinností v rámci běžného prodejního procesu. Naši AML a Compliance odborníci jsou Vám k dispozici při mapování případných nedostatků ve stávajících procesech, poradenství při návrhu implementace či pro zpracování potřebných politik a jiných interních dokumentů, či pro jednání s Finančním analytickým útvarem.