Nové zákony týkající se nakládání s odpadem

Od 1.1.2021 jsou účinné nové zákony týkající se nakládání s odpadem.


Nový zákon o odpadech je základním předpisem, který řeší obecné otázky. Vedle něj nově existuje zákon o výrobcích s ukončenou životností, který stanoví povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, kterými jsou elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla se zákonem stanovenými výjimkami. Zákon stanoví jak povinnosti při výrobě vybraných výrobků, tak při jejich uvádění na trh a následně povinnosti při nakládání s těmito výrobky v okamžiku, kdy se z nich stane odpad. Zákon zavádí tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce, které se tento nezprostí ani v případě, že své povinnosti plní v rámci kolektivního systému. Důležitou změnou týkající se výrobců, distributorů i prodejců elektrozařízení je zviditelnění tzv. recyklačního poplatku v rámci ceny.