Nové doporučení ÚOOÚ ke cookie lištám

Úřad na ochranu osobních údajů zodpověděl další ze série často kladených otázek týkajících se zpracování osobních údajů. Nyní svou pozornost věnoval cookie lištám, které slouží k udělování souhlasu s využitím cookies a následnému zpracování osobních údajů. Doporučení staví najisto některé sporné otázky a poskytuje konkrétní informace důležité pro všechny provozovatele webových stránek.

Dle ÚOOÚ, webové stránky s netechnickými cookies nemusí obsahovat cookies lištu ani souhlas s GDPR, pokud slouží pouze k zajištění základního fungování webu. V případě, že dochází zároveň ke zpracování osobních údajů, je nutné splnit příslušnou informační povinnost jiným vhodným způsobem.

Další důležitou informací je, že odmítnout ukládání cookies musí být umožněno v rámci první vrstvy cookies lišty, stejně jak tomu bývá právě u udělení souhlasu. Udělení souhlasu přitom musí spočívat v aktivní činnosti a nelze platně využít jeho získání v přednastavené podobě v rámci prohlížeče. Kromě toho, tlačítko pro souhlas nesmí být zvýhodněno oproti nesouhlasu například velikostí nebo nezvyklým barevným provedením. Současně cookie lišta nesmí při zobrazení bránit v interakci návštěvníkům webových stránek.

Zavření cookie lišty pak nelze považovat za souhlas a při výslovném odmítnutí souhlasu nemá být jeho udělení vyžadováno alespoň 6 měsíců, vyjma případů, kdy došlo ke změně okolností zpracování. A konečně, provozovatelé webových stránek musí poskytnout možnost odvolat souhlas přes tlačítko nebo odkaz na webové stránce.

Celé doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů je k dispozici zde.