Evropská komise vydala aktualizované standardní smluvní doložky (SSD) pro účely předávání osobních údajů z členských států EU/EHP do třetích zemí

Dne 4. června 2021 vydala Evropská komise aktualizované standardní smluvní doložky v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) pro účely předávání osobních údajů v případech, kdy správci nebo zpracovatelé v EU/EHP (nebo jinak spadající do oblasti působnosti GDPR) hodlají předat osobní údaje správcům nebo zpracovatelům usazeným mimo EU/EHP (jež nespadají do oblasti působnosti GDPR). Text konečného pracovního dokumentu je k dispozici na oficiálních webových stránkách EU zde.

Tyto SSD nahradí tři sady standardních smluvních doložek, které byly přijaty podle předchozí směrnice o ochraně osobních údajů 95/46/ES.

V této souvislosti je třeba uvést, že SSD zajišťující vhodné záruky pro ochranu základních práv a svobod fyzických osob, pokud jde o zpracování jejich osobních údajů, lze použít jako právní základ pro předávání osobních údajů z EU/EHP do třetích zemí. Není-li přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně, měl by správce nebo zpracovatel v zájmu odstranění nedostatků v oblasti ochrany údajů ve třetí zemi přijmout opatření, která subjektu údajů poskytnou vhodné záruky. Tyto vhodné záruky mohou spočívat například právě ve využívání těchto standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí. Tyto záruky by měly zajistit splnění požadavků na ochranu údajů a dodržení práv subjektů údajů v rozsahu odpovídajícím zpracování v Evropské unii, včetně dostupnosti vymahatelných práv subjektu údajů a účinné právní ochrany, včetně práva na účinnou správní nebo soudní ochranu a na požadování náhrady škody v Evropské unii nebo ve třetí zemi (srov. recitál 108 GDPR).