Daň z nabytí

Rádi bychom Vás informovali, že dne 18. září 2020 podepsal prezident zákon, kterým se mimo jiné ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a související právní předpisy v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí. Dochází tak k plošnému zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v České republice zpětně pro všechny vklady převodů nemovitých věcí zapsané do katastru nemovitých věcí od 1. prosince 2019, tzn. pro ty vklady, u nichž povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a povinnost uhradit daň z nabytí kupujícím vznikla 31. března 2020 a později.

Součástí tohoto zákona je i novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, prostřednictvím které dochází ke dvěma zásadním změnám v oblasti daně z příjmů fyzických osob, a to:

  1. ke snížení limitu pro daňový odpočet úroků hrazených z hypotečních úvěrů na zajištění vlastní bytové potřeby obstaraných za tímto účelem od 1. ledna 2021, a to ze současných 300 tis. Kč na polovinu, tj. 150 tis. Kč za zdaňovací období.  Původní návrh počítal s kompletním zrušením této daňové úlevy. Pro úroky hrazené ze starších hypotéčních úvěrů obstaraných do 31. ledna 2020 zůstává zachován limit 300 tis. Kč.
  1. k prodloužení časového osvobozovacího testu u fyzických osob pro příjmy z prodeje nemovitých věcí, které nejsou určeny k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let u nemovitých věcí pořízených od 1. ledna 2021. U nemovitých věcí pořízených do 31. ledna 2020 zůstává zachován pětiletý časový test.