Cookies a další změny v právu elektronických komunikací

Poslanecká sněmovna dne 15.9.2021 schválila novelu zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, která implementuje evropský kodex pro elektronické komunikace (Směrnice (EU) 2018/1972).

Touto novelou však došlo také k nápravě letitého nesouladu českého práva s evropskou legislativou v oblasti cookies (čl. 5 odst. 3 Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích), kde český zákon umožňovat tzv. opt-out princip, tj. cookies se mohly ukládat do zařízení uživatele a zpracovávat, pokud to uživatel neodmítl. Evropská legislativa ovšem vyžadovala a vyžaduje, aby uživatel se zpracováním cookies udělil výslovný souhlas (tedy opt-in princip) a novela tento požadavek přebírá.

Zbývá už jen podpis prezidenta a tato nová právní úprava cookies začne od 1. 1. 2022 platit.

Čeští internetoví obchodníci a poskytovatelé služeb budou tedy muset, stejně jako všude jinde v Evropě, sbírat souhlasy uživatelů se zpracováním cookies (s výjimkou tzv. strictly necessary cookies, tedy např. těch nutných ke správnému zobrazení stránky), přičemž v současné době se to zřejmě neobejde bez vyskakujících bannerů při zobrazení webové stránky, u nichž ovšem dochází ke značnému obtěžování uživatelů. Dle našeho názoru ovšem u těchto bannerů není dostačující ani doposud převažující praxe, že banner obsahuje všeobecný souhlas se zpracováním cookies (tj. volbu „souhlasím“) a potom umožňuje volbu rozsahu a způsobu zpracování cookies (volba „možnosti“), která vede uživatele na stránku s nastavením preferencí. Jelikož platí princip, že odmítnutí souhlasu má být pro uživatele stejně jednoduché, jako jeho udělení (čl. 7 odst. 3 GDPR), měly by tyto bannery rovněž obsahovat volbu, která odmítne veškeré zpracování cookies s výjimkou strictly necessary cookies (tj. volbu „nesouhlasím“).

Kromě cookies novela přináší ještě další novinky (s účinností prvním dnem třetího měsíce po publikace novely ve sbírce zákonů):

  • Změna režimu v oblasti telemarketingu z opt-out na opt-in, tj. nově budou moci podnikatelé využívat pro účely telemarketingu jen čísla těch uživatelů, kteří s tím vyslovili souhlas (změna § 96 zákona).

  • Usnadnění vstupu podnikatelů na trh redukcí některých bariér, zejména zlepšením přístupu k omezeným prostředkům (číslům či kmitočtům), a zajištěním podmínek pro snadnější budování sítí elektronických komunikací a poskytování služeb.

Plné znění novely najdete zde.