Advokátka Jiřina Chmelová jmenována na pozici soudkyně Nejvyššího správního soudu

S hrdostí oznamujeme jmenování naší kolegyně, advokátky Jiřiny Chmelové, na pozici soudkyně Nejvyššího správního soudu. Toto jmenování představuje návrat Jiřiny na významnou soudní scénu, kde již dříve, v letech 2006 až 2010, působila jako asistentka soudce. Během své více než desetileté kariéry v advokacii se Jiřina specializovala na soudní spory, správní a ústavní právo, správu daní a procesy zadávání veřejných zakázek.

Upřímně gratulujeme Jiřině k dosažení této prestižní pozice a přejeme jí mnoho úspěchů v její nové profesní roli. Jsme přesvědčeni, že její rozsáhlé zkušenosti získané v PRK Partners budou cenným přínosem pro její soudcovskou práci.