ENG

Thank you for your interest in working at our firm. We hereby acknowledge receipt of your application, a copy of which has been sent to your e-mail.


CZ

Děkujeme za Váš zájem pracovat v naší společnosti. Tímto potvrzujeme přijetí Vaší žádosti, jejíž kopie byla zaslána
na Váš e-mail.