Tlačové správy

29.10.2015

Andrea Olšovská sa stala dekankou Trnavskej university

S potešením oznamujeme, že spolupracujúca advokátka PRK Partners v Bratislave, doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., bola dňa 8. októbra 2015 zvolená za dekanku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty.

21.11.2014

PRK Partners dosiahla medzinárodné uznanie za svoju pro bono prácu

Je nám veľkou cťou oznámiť, že naša dlhodobá spolupráca s Nadáciou Terezy Maxovej deťom je vnímaná aj za hranicami Českej a Slovenskej republiky.

03.11.2014

Tím PRK Partners na Slovensku rozšíri docent Kristián Csach

Výrazná osobnosť súčasného obchodného práva na Slovensku, doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., bude od 1.11.2014 pôsobiť v advokátskej kancelárii PRK Partners, ako jej Of Counsel. Do PRK Partners prichádza Kristián z pozície externého poradcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorej pôsobil od roku 2011. Jeho odbornosť zahŕňa predovšetkým korporátne/obchodné právo,  spotrebiteľské právo, medzinárodné právo súkromné aj procesné a medzinárodnú obchodnú arbitráž.

08.01.2013

Martin Kříž a Peter Oravec o histórii a súčasnosti PRK Partners

Martin Kříž a Peter Oravec, partneri advokátskej kancelárie PRK Partners, glosovali históriu kancelárie v priebehu 20 rokov jej existencie. V rámci prílohy magazínu TREND "Míľniky v podnikaní" s témou Jubileá v biznise hovorili o vzniku kancelárie, jej raste v rámci Českej republiky i expanzie na slovenský a maďarský trh.

18.03.2012

Bilancovanie festivalu MIPIM v Cannes

V piatok 9. marca skončil vo Festivalovom paláci francúzskeho Cannes 23. ročník veľtrhu MIPIM. Možnosť prezentovať sa na prehliadke nehnuteľností a investičných príležitostí využili i mestá Praha, Brno a Ostrava, ako aj niektoré české kraje, z ktorých najrozsiahlejšiu expozíciu mal Moravskosliezsky.

10.10.2011

Krisztina Rozgonyi vymenovaná za riaditeľku iniciatívy Svetovej banky v rámci programu na podporu informačných a komunikačných technológií

Dr. Krisztina Rozgonyi, bývalá predsedníčka Maďarského ústavu pre komunikáciu a súčasná vedúca oddelenia TMT (informačných technológií, médií a telekomunikácií) v PRK Partners, poprednej advokátskej kancelárie v regióne strednej a východnej Európy, bola vymenovaná za riaditeľku programu Svetovej banky pre technologické inovácie (InfoDev), ktorá je zodpovedná za rozvoj informačných a komunikačných technológií v krajinách východnej Európy a strednej Ázie.

08.08.2011

PRK Partners sa stala členom Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike

PRK Partners s potešením oznamuje, že od júla sa stala členom Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike.

14.07.2011

PRK Partners získala ocenenie Silver Award v rámci prestížnych medzinárodných cien The International Legal Alliance Awards 2011

PRK Partners s potešením oznamuje, že získala Silver Award v rámci medzinárodných cien The International Legal Alliance Awards 2011.

14.07.2011

Rozhovor s Janom Kohoutom, partnerom v PRK Partners

Prečítajte si rozhovor Jana Kohouta, managing partnera PRK Partners s redaktorkou prestížneho periodika Leaders Magazine nielen o kvalite právnych služieb.

14.07.2011

PRK Partners opäť predstavila diela významných osobností českej výtvarnej scény

V priestoroch pražskej pobočky advokátskej kancelárie PRK Partners prebehlo slávnostné zahájenie výstavy diel významných českých výtvarníkov – Petra Písaříka a Karla Štědrého.

14.07.2011

Renomovaný britský časopis The Lawyer nominoval PRK Partners na prestížnu cenu Law Firm of the Year

PRK Partners bola vybraná ako jedna zo šiestich stredoeurópskych advokátskych kancelárií súperiacich o významné ocenenie Law Firm of the Year.
01.06.2011

Randova nadácia vyhlasuje už 6. ročník ceny Randovej nadácie

Randova nadácia pri Spolku českých právnikov VŠEHRD tento rok už po šiestykrát vyhlasuje cenu za vynikajúcu diplomovú prácu z odboru obchodného práva a príbuzných odborov.