Pozvánka na seminár Právo marketingu a reklamy - praktický sprievodca

Pozývame Vás na seminár, ktorý je určený predovšetkým pre špecialistov z oblasti marketingu, propagácie a reklamy, rovnako tak ale aj pre advokátov a interných právných špecialistov, ktorí sa v oblasti marketingu a reklamy pohybujú.

Seminár je zameraný na oblasť verejnoprávnej i súkromnoprávnej regulácie reklamy a právnych vzťahov medzi subjektmi ako sú zadávatelia reklamy a marketingové agentúry, a to s celou radou praktických príkladov aj prípadových štúdií.

Dôraz sa bude klásť na porozumenie problematiky tvorby reklamného obsahu, zabezpečovanie zodpovedajúcich práv k tomuto obsahu, minimalizácia rizika sporov z reklamného obsahu, popr. v súvislosti s jeho tvorbou a využitím.

Prednášajúcim je Michal Matějka, partner PRK Partners