PRK Partners hlavným partnerom konferencie Česko: Ako sme na tom?

Konferencia usiluje o vytvorenie komplexného obrazu úspešnosti Českej republiky v troch kľúčových oblastiach: (1) Konkurencieschopnosť (2) Národná bezpečnosť a (3) Kvalita života. V rámci týchto sektorov vznikajú tri štúdie, ktoré pripravujú Oldřich Bajer a Tomáš Víšek (Konkurencieschopnosť), Tomáš Pojar (Národná bezpečnosť ) a Michael Žatnovský (Kvalita života).

Tieto analýzy budú prezentované na konferencii, na ktorej vystúpia okrem autorov štúdií aj predstavitelia vlády, medzi nimi miestopredseda vlády pre vedu, výskum a inovácie Pavel Bělobrásek, ďalej podnikateľ Martin Wichterle, diplomat Jiří Šedivý, zakladateľka a predsedkyňa správnej rady Nadácie Krása pomoci Taťána Kuchařová, predseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a mnoho ďalších osobností. Konferenciu bude sprevádzať šéfredaktor magazínu Forbes Petr Šimůnek.

Predbežný program nájdete TU.