Robert Němec a Jan Kohout boli zvolení do najvyššieho orgánu českej advokátskej komory

Na sneme Českej advokátskej komory, ktorý sa uskutočnil v piatok 11. októbra 2013, významne uspeli aj zástupcovia advokátskej kancelárie PRK Partners. Do predstavenstva novo zasadne managing partner PRK Partners Mgr. Robert Němec, do kontrolnej rady zasadne druhý z managing partnerov PRK JUDr. Jan Kohout.

Našim kolegom týmto menom celej kancelárie úprimne gratulujeme.