PRK Partners získala druhé miesto v súťaži European CSR Award


16. apríla 2013 boli v Centre súčasného umenia DOX slávnostne vyhlásené výsledky European CSR Award v kategóriách „Partnerstvo malých a stredne veľkých firiem s neziskovým subjektom” a “Partnerstvo veľkých firiem s neziskovým subjektom”. V prvej uvedenej kategórii sa naša advokátska kancelária umiestnila na krásnom druhom mieste so svojím projektom “Pro Bono právne služby nadácie Terezy Maxovej deťom a Fórum darcov”. Opätovne tak potvrdzujeme našu dlhodobú snahu o pomoc tým, ktorí ju potrebujú a o vytvorenie čistejšieho právneho prostredia v Českej republike a strednej Európe.

Víťazom v našej kategórii sa stala První Chodská so svojím projektom „Schody do života“, na treťom mieste sa umiestnilo Centrum andragogiky so svojím projektom „Podpora klientov rehabilitačného ústavu Kladruby pri budovaní sociálnej rehabilitácie“.

Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým našim partnerom a spolupracovníkom za zapojenie sa do spoločensky zodpovedných aktivít. Špeciálne poďakovanie si zaslúži Daniel J. Rosický za svoju aktívnu účasť pri riadení Nadácie Terezy Maxovej deťom a Jakub Lichnovský spolu s Markétou Krajčíkovou za skvelú reprezentáciu advokátskej kancelárie PRK Partners počas finálového kola European CSR Award.

Na záver by sme taktiež radi pogratulovali víťazom, ďalším finalistom a rovnako aj účastníkom tejto súťaže.