JAZYKOVÁ SEKCIE

Ruská sekcia

Nie je veľa právnych tímov, ktoré majú tak rozsiahle skúsenosti s prácou v ruskom jazyku, ako šesťčlenná skupina vedená partnerom Janom Kohoutom. Aj vďaka nim advokátska kancelária PRK Partners detailne rozumieme špecifikám cezhraničných transakcií a odlišným právnym systémom v krajinách, kde sa ako úradný alebo pracovný jazyk používa ruština. Navyše dokážeme pre klientov zostaviť tím až z dvanástich ďalších rusky hovoriacich expertov z rôznorodých oblastí praxe advokátskej kancelárie PRK Partners. Udržujeme tiež veľmi úzke vzťahy s poprednými právnickými firmami z Ruska, Kazachstanu, Bieloruska, Ukrajiny, Moldavska či Arménska.

Tím advokátskej kancelárie PRK Partners pracoval na širokom spektre projektov pre spoločnosti sídliace v rusky hovoriacich krajinách. Rovnako tak sme pomohli niekoľkým firmám expandovať do krajín Spoločenstva nezávislých štátov. Naše skúsenosti často zdieľame na konferenciách a seminároch venujúcich sa trendom v podnikaní v celom regióne.

Silný právny tím na Vašej strane

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Illia Antonov

Advokát


Mgr. Illia Antonov