Vodohospodárstvo

Vodohospodársky priemysel, ktorý zahrňuje i služby dodávky pitnej vody a likvidácie odpadových vôd, je kľúčovým sektorom nielen v našom regióne. Organizačná štruktúra vodného hospodárstva v regióne strednej a východnej Európy je špecifická a unikátna. Napríklad v Českej republike nie je vodohospodársky priemysel verejnou službou, ale vysoko regulovaným privátnym sektorom. V iných krajinách strednej Európy sú vodohospodárske služby poskytované štátnymi, komunálnymi a spoločnými podnikmi. Náš team odborníkov dobre rozumie jemným nuansám tohto priemyslu v našom regióne a má praktické skúsenosti s tým, ako a kde nájsť nové príležitosti k rastu. Naši právni poradcovia sú vysoko uznávanými odborníkmi pre ich schopnosti a znalosti pri poskytovaní poradenstva v oblasti financií, project developmentu, infraštruktúry a regulácie. Vďaka týmto odborným znalostiam poskytujeme profesionálne služby akémukoľvek subjektu pôsobiacemu vo vodohospodárskom sektore. Poskytujeme poradenstvo v oblasti prípravy a realizácie vodohospodárskych projektov a transakcií, ako aj v oblasti vodných práv. Ďalej zastupujeme klientov pred regulačnými a súdnymi orgánmi.

Vybrané skúsenosti:

  • Právne poradenstvo spoločnému podniku mesta Brno a francúzskeho investora v súvislosti s výstavbou čističky odpadových vôd a ďalších vodohospodárskych infraštruktúr, ktorých financovanie prisľúbila Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD).
  • Právne poradenstvo spoločnosti BVK a.s., ktorá je prevádzkovateľom čističky odpadových vôd, v súvislosti s prípravou zmluvnej dokumentácie medzi akcionármi, mestom Brno a investorom.
  • Úspešné zastupovanie českého výrobcu a distribútora minerálnej vody v správnom konaní týkajúcom sa odstránenia objektov pri jeho vodnom zdroji.