Technológie

Naši odborníci vedia, ako najlepšie poradiť klientom ohľadom akéhokoľvek aspektu v oblasti riadenia nových technológií – od zabezpečenia ochrany ich nápadu, až po získanie licencie a uvedenie daného produktu na trh. PRK Partners ponúka klientom v tomto sektore odborné skúsenosti a znalosti nevyhnutné k tomu, aby im bol poskytnutý kompletný právny servis na jednom mieste. A práve to je dôležité pre akékoľvek technologické podnikanie. Ponúkame komplexné poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva , ako aj naše know-how pri poskytovaní právnej pomoci v korporátnych, finančných, pracovnoprávnych záležitostiach či v problematike riešenia sporov, práva nehnuteľností, reštrukturalizácie a insolvencie .

Vybrané skúsenosti:

  • Pre popredného poskytovateľa technologických služieb spoločnosť Logica sme zabezpečovali predaj jej podniku poskytujúceho bezdrôtové telekomunikačné služby.
  • Právne poradenstvo svetovému výrobcovi polovodičov – spoločnosti Freescale v súvislosti s reštrukturalizáciou jej EMEA prevádzok.
  • Právna asistencia pre softvérovú spoločnosť Kerio Technologies Inc. v súvislosti s reštrukturalizáciou jej českých podnikov.
  • Právne poradenstvo právnej firme Morrison & Foerster LLP a jej klientovi – americkej spoločnosti podnikajúcej v oblasti technológií – v súvislosti s nákupom softvéru na objednávku, vrátane súvisiacich technológií a práv duševného vlastníctva od českej softvérovej spoločnosti.
  • Zabezpečenie súladu s českým a slovenským právom pri akvizícii E-TARGET, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov internetovej textovej reklamy v regióne strednej a východnej Európy so sídlom na Slovensku.
  • Právne poradenstvo zahraničnej softvérovej firme v súvislosti s prípravou distribučnej zmluvy v Českej republike.
  • Zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva pre spoločnosť Siemens pri predaji jej podniku Product Related Services spoločnosti Fujitsu Siemens Computers.
  • IT a regulatórne poradenstvo spoločnosti I-Box LLC pri inštalácii siete platobných a dobíjacích terminálov.