Priemyselné podniky a výroba

V regióne strednej a východnej Európy existuje dlhá tradícia priemyslu, predovšetkým v oblasti strojárenskej výroby. Vďaka tomu náš región ťaží z významných medzinárodných investícií do priemyselných podnikov. Príjmy z exportu sú kľúčové pre zachovanie ekonomického rastu a vďaka dlhodobej strojárenskej tradícii zostane výroba v tejto časti sveta nepochybne zachovaná. Naši experti na priemyselné a výrobné podniky poskytujú poradenské služby v oblasti fúzií & akvizícií ako aj ďalších korporátnych záležitostí . Služby ponúkame tiež k akejkoľvek právnej problematike zahrňujúcej hospodársku súťaž a súťažné právo , duševné vlastníctvo , project development , ako aj rôzne aspekty pracovného práva a práva životného prostredia .

Vybrané skúsenosti:

  • Zastupovanie českého priemyselného podniku a jeho spoločností vo viacstrannom rozhodcovskom konaní s hodnotou sporu vo výške cca 4 mld. Kč.
  • Právne poradenstvo Komerční bance a ABN AMRO (teraz The Royal Bank of Scotland) ako aranžérom multimenového viacúčelového syndikovaného úveru poskytnutého mezinárodnej priemyselnej holdingovej spoločnosti v celkovej výške 2,4 mld. Kč.
  • Príprava zmluvy pre Gruppo Recyde o spoločnom podniku s firmou Šroubárna Kyjov, ktorá je popredným výrobcom spojovacieho materiálu používaného v železničnom, stavebnom a banskom priemysle, ako aj v ďalších priemyselných odvetviach.
  • Právne poradenstvo mezinárodnej holdingovej spoločnosti v spore ohľadne kúpy akcií v poprednej českej oceliarskej spoločnosti, kde sporná čiastka presahovala 400 mil. Kč.