Nehnuteľnosti a výstavba

PRK Partners je poprednou právnickou firmou pôsobiacou v oblasti nehnuteľností a výstavby. Náš team odborníkov na právo nehnuteľností s viac ako 30 členmi pravidelne poskytuje poradenstvo významným bankám, vlastníkom pozemkov, developerom a vlastníkom/prenajímateľom i nájomcom nehnuteľností. Našou výhodou je že sme domáca firma a veľmi dobre sa orientujeme v normách a predpisoch regulujúcich sektor nehnuteľností a výstavby v našom regióne. Zároveň sme neustále expandujúca firma s medzinárodným rozmerom, a preto sme schopní vyhovieť i potrebám medzinárodných investorov.

PRK Partners spolupracuje so svojimi klientmi počas celej doby realizácie projektu. Tento záväzok nášho teamu prináša reálne výsledky. Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti výstavby developerských projektov, využitia pozemkov a získavania nevyhnutných povolení, prenájmu komerčných nehnuteľností a správy aktív, infraštruktúry, environmentálnej regulácie, financovania a predaja. Naše odborné znalosti v sektore nehnuteľností a výstavby siahajú až k odborníkom na našom finančnom oddelení, ktorí pomáhajú so zabezpečením projektového a developerského financovania .

Vybrané skúsenosti:

  • Poradenstvo významnému českému developerovi spoločnosti Pinnacle pri financovaní a realizácii dvoch významných projektov v oblasti skladovania a logistiky – Nothpoint D8 Distribution Park a Southpoint D1 Distribution Park.
  • Právna asistencia českej dcérskej spoločnosti poprednej rakúskej banky v súvislosti s poskytnutím zabezpečeného investičného termínovaného úveru vo výške 355 mil. Kč určeného na výstavbu a rozvoj komplexu komerčných nehnuteľností so zmiešaným využitím.
  • Poskytnutie právnych služieb poprednému svetovému výrobcovi hodiniek pri investícii „na zelenej lúke“ v Brne, akvizícii pozemkov, výstavbe a zabezpečení udelenia štátnej podpory a nevyhnutných povolení pre popredného výrobcu hodiniek.
  • Právne poradenstvo pri financovaní rozvoja logistického parku v Southpoint s rozlohou 170 000 m2 a logistického parku v Northpoint s rozlohou 150 000 m2.
  • Právna asistencia Komerční bance v súvislosti so zabezpečením financovania vo výške 20 mil Eur za účelom realizácie projektu nehnuteľnosti.
  • Právne poradenstvo spoločnosti RPG Real Eastate ohľadom založenia spoločného podniku so zmiešaným využitím výstavby v Kladne.