Médiá a telekomunikácie

Médiá a telekomunikácie patria medzi najzaujímavejšie sektory v našom regióne. Zadávatelia reklamy presúvajú svoje investície smerom k novým informačným technológiám. Telekomunikačné spoločnosti stoja pred neustálou výzvou, ako nastaviť obchodné modely tak, aby dokázali pružne reagovať na rastúcu konkurenciu. Oblasť médií a telekomunikácií má však pre sebou veľké príležitosti k rastu.

PRK Partners poskytuje komplexný servis ohľadom rôznej problematiky v oblasti verejných komunikačných prostriedkov a telekomunikácií. V renomovanej ratingovej publikácii Chambers Europe sa uvádza „napriek tomu, že PRK Partners nie je tradičným hlavným hráčom na poli TMT, dokázala si úspešne preraziť cestu do tohto sektora a i naďalej robí v tejto oblasti významné pokroky.“ Náš multidisciplinárny team expertov poskytuje právne poradenstvo ohľadom všetkých aspektov telekomunikačného a mediálneho práva. Máme praktické skúsenosti od zastupovania klientov v súdnych sporoch až po zabezpečovanie ich nevyhnutných licencií a povolení, avšak primárne sa v tomto sektore špecializujeme na riešenie korporátnej , regulatórnej a antimonopolnej problematiky.

Vybrané skúsenosti:

  • Právne poradenstvo poprednému alternatívnemu telekomunikačnému operátorovi ohľadne poskytnutia syndikovaného úveru od UniCredit Bank Czech Republic a.s., ČSOB a Bank Autria Creditanstalt AG.
  • Právne poradenstvo spoločnosti Logica pri predaji jej podniku poskytujúceho bezdrôtové telekomunikačné služby.
  • Zabezpečenie akvizície pre skupinu GTS s českou filiálkou nórskej spoločnosti Telenor Telecom Solutions a následnou fúziou.
  • Zastupovanie regionálnej televíznej spoločnosti proti významnému telekomunikačnému operátorovi v spore vzniknutom v dôsledku zneužitia ochrannej známky.
  • Zastupovanie poskytovateľa telekomunikačných služieb v súdnom spore týkajúcom sa nároku na náhradu škody z dôvodu nekalej súťaže.
  • Právne poradenstvo medzinárodnému prevádzkovateľovi mobilných telefónnych služieb vo významnom spore týkajúcom sa súťažného práva.
  • Zastupovanie významného medzinárodného prevádzkovateľa multikina a zábavného centra pri vymáhaní jeho pohľadávok v konaní o výkon rozhodnutia.
  • Pravidelné poradenstvo a zastupovanie spoločnosti Central European Media & Publishing Services, spoločnosti Economia a Respekt Publishing.