Hotelové služby a zábavný priemysel

Vzhľadom k trvalému vzostupu cestovného ruchu v našom regióne došlo v poslednej dekáde k významnému rozvoju sektora hotelových služieb a zábavného priemyslu. PRK Partners skvele rozumie potrebám hotelov, cestovných agentúr a kancelárií, prevádzkovateľov golfových ihrísk, rekreačných stredísk, nočných klubov, kasín, reštaurácií a rôznych ďalších subjektov podnikajúcich v sektore voľného času. Sme si vedomí toho, že regulatórny rámec podnikania týchto subjektov v danom sektore je často veľmi zložitý. Rovnako chápeme i to, že právne potreby podnikania v tomto sektore sú rôzne. Preto sme zostavili multidisciplinárny team odborníkov na tento sektor. Títo sú schopní poskytovať poradenstvo k rôznym relevantným právnym záležitostiam, vrátane developerských projektov , fúzií & akvizícií , prenájmu, využitia pozemkov a získania nevyhnutných povolení , pracovnoprávnych záležitostí , financovania a riešenia sporov . Naše oddelenie so špecializáciou na právo nehnuteľností má jedinečné skúsenosti s poradenstvom v tomto sektore v súvislosti s realizáciou niektorých z najvýznamnejších projektov v oblasti hotelových služieb a voľného času v našom regióne.

Vybrané skúsenosti:

  • Zastupovanie českých dcérskych spoločností významnej rakúskej banky v súvislosti s prevádzkovým leasingovým a syndikovaným úverovým financovaním zahraničného hotelového operátora prevádzkujúceho české (štvor - a päťhviezdičkové) hotely, celková výška transakcie dosiahla 75 mil. EUR.
  • Zastupovanie významného prevádzkovateľa medzinárodnej siete hotelov Hilton v rozhodcovskom konaní – rozhodcovský nález bol vydaný v prospech hotela Hilton a mohol by byť považovaný za významný precedens v prospech ďalších podobných prípadov.
  • Zastupovanie dcérskej spoločnosti významnej rakúskej banky v súvislosti s poskytnutím prekleňovacieho úveru vo výške 450 mil. Kč na refinancovanie kúpy hotelového objektu.
  • Kompletné pracovnoprávne poradenstvo poprednému prevádzkovateľovi medzinárodného hotelového reťazca v súvislosti s jeho českou pobočkou – tento právny servis zahrňoval vyjednávanie kolektívnej zmluvy, prípravu pracovných zmlúv pre cudzích štátnych príslušníkov, vybavovanie víz a pracovných povolení a reorganizáciu managementu.