Finančné služby

V tejto nepokojnej ekonomickej dobe žiadne iné odvetvie priemyslu neprešlo tak výraznými zmenami ako sektor finančných služieb. V dôsledku nových právnych predpisov a ťažko získateľného kapitálu došlo k transformácii každodenných bankových operácií a ďalších finančných služieb. Naši odborníci disponujú dôkladnými znalosťami právnych predpisov, i citom, čo im umožňuje poskytovať poradenstvo ohľadne rôznych druhov finančných služieb, organizácie každodenných bankových operácií a prípravy štruktúry i tých najväčších a najvýznamnejších obchodných transakcií.

PRK Partners je vo finančnej komunite nášho regiónu veľmi dobre známa a postupom času si vybudovala dobré meno i za hranicami regiónu. Začínali sme ako právnická firma špecializovaná na bankovníctvo a postupne sme sa dostali do povedomia i vďaka našej schopnosti zastupovať klientov v sektore finančných služieb. Poskytujeme poradenstvo nielen bankám, ale aj investičným inštitúciám, spoločnostiam pôsobiacim v oblasti asset managementu, hedge fondom, ako aj ďalším poskytovateľom finančných služieb. Toto poradenstvo zahrňuje kompletný servis od fúzií & akvizícií až po spoločné podniky ; od projektového financovania až po zložité syndikované transakcie . Naši odborníci na finančné služby pravidelne pomáhajú významným bankám a inštitucionálnym investorom s prípravou štruktúry domácich i medzinárodných transakcií. Rovnako poskytujeme bankám právnu pomoc v oblasti financovania realitných projektov, riešenia pracovnoprávnych záležitostí a i pri riešení sporov v rozhodcovskom alebo súdnom konaní . Naša firma má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva klientom finančných služieb v rámci insolvenčného konania. Jednoducho povedané máme team skúsených expertov, ktorí sú schopní poskytnúť prvotriedne služby akémukoľvek klientovi v sektore finančných služieb.

Vybrané skúsenosti:

  • Právne poradenstvo CVC Capital Partners v súvislosti s akvizíciou podnikov spoločnosti Anheuser-Busch InBev v regióne strednej a východnej Európy – celková hodnota transakcie presahovala 2 mld. USD. Akvizícia zahrňovala i pražský pivovar Staropramen, ako aj mnoho ďalších podnikov na Slovensku, v Bosne-Hercegovine, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Čiernej Hore (Montenegro), Rumunsku a Srbsku.
  • Zastupovanie spoločnosti Crédit Agricole (predtým CALYON) ako aranžéra a vedúceho manažéra dlhopisového programu České pojišťovny a.s. v celkovom objeme 10 mld. Kč.
  • Právne poradenstvo z (pohľadu českého práva) spoločnosti GE v súvislosti s poskytnutím úveru vo výške 88,5 mil. EUR na financovanie akvizície Aerocan France spoločnosťou Barclays Private Equity France.
  • Právne poradenstvo kancelárii Kommunalkredit Austria AG v rámci konkurzného konania na jej dlžníka, kde celková výška plnenia dosiahla cca 90 mil. Kč.
  • Zastupovanie Komerční Banky a.s. v súvislosti s prípravou jej dlhopisového programu v celkovom objeme 150 mld. Kč.
  • Právne poradenstvo kancelárii Sullivan & Cromwell a významnej francúzskej finančnej inštitúcii ohľadne českých právnych aspektov akvizície investičného fondu.
  • Medzi významných klientov v tejto oblasti patrí: Česká bankovní asociace, Komerční banka, ČSOB, ING Bank, LBBW, Burza cenných papírů Praha, Česká spořitelna, UniCredit Bank Czech Republic, General Electric, Raiffeisenbank, Royal Bank of Scotland, Investkredit Bank, HYPO Investmentbank, Crédit Agricole a mnoho ďalších popredných spoločností podnikajúcich v tomto sektore.