Farmaceutický priemysel a zdravotníctvo

Farmaceutický priemysel a zdravotná starostlivosť zaznamenávajú v regióne strednej a východnej Európy nebývalý rozmach. Mnoho výskumných univerzitných laboratórií v strednej Európe skutočňuje špičkový biologický výskum (Life Science) a v týchto krajinách bol takisto zaznamenaný významný nárast spoločností podnikajúcich v oblasti výroby liečiv a ďalšieho zdravotníckeho materiálu.

PRK Partners poskytuje farmaceutickým spoločnostiam komplexné právne poradenstvo ohľadom všetkých fáz projektu v oblasti farmaceutického priemyslu, od výskumu a vývoja až po výrobu a predaj. Náš team expertov zabezpečuje poradenské služby v širokom spektre oblastí, vrátane riešenia sporov, fúzií & akvizícií, pracovného práva a práva duševného vlastníctva . Rovnako ponúkame spoločnostiam právnu pomoc a konzultácie ohľadom predpisov a nariadení regulujúcich farmaceutický priemysel, ako i v záležitostiach protimonopolného a súťažného práva .

Vybrané skúsenosti:

  • Kontinuálne poradenstvo v oblasti korporátneho a protimonopolného práva v SR i ČR pre spoločnosť Alliance Boots, popredného svetového distribútora farmaceutických výrobkov
  • Právne poradenstvo z pohľadu českého práva firme Freshfields v súvislosti s akvizíciou podniku spoločnosti Bayer pôsobiaceho v oblasti in vitro diagnostiky.
  • Právne poradenstvo českej farmaceutickej spoločnosti ohľadom vysielania zamestnancov v rámci EÚ.
  • Medzinárodné právne poradenstvo pre farmaceutickú spoločnosť pri akvizícii niekoľkých českých distribútorov farmaceutických výrobkov.
  • Zastupovanie poprednej farmaceutickej spoločnosti v súdnom spore s bývalým pracovníkom jej slovenského managementu , ktorý bol prepustený z dôvodu neetického správania.
  • Právne poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním zásad tzv. „whistleblowing policy“ medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti.
  • Vyjednávanie balíka odstupného pre manažéra farmaceutickej spoločnosti v súvislosti s ukončením jeho pracovného pomeru.
  • Právne poradenstvo nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti ohľadom dokumentácie a právnych predpisov týkajúcich sa klinického testovania liečiv z hľadiska českého a slovenského práva.