Doprava a logistika

Sektor dopravy a logistiky sa každým rokom rozrastá tak do veľkosti, ako aj do komplexnosti a zložitosti. Aj tu ponúkajú svoje služby skúsení právnici z PRK Partners. Sledujeme všetky regulatórne zmeny v danom priemysle a našim klientom poskytujeme právnu pomoc pri dodržiavaní „best-practices“ postupov.

Vďaka našim znalostiam v oblasti právnych predpisov a prvkov medzinárodnej prepravy a logistiky sme schopní pracovať s poprednými poskytovateľmi dopravných služieb vo všetkých príslušných oblastiach práva, vrátane pracovného práva a zamestnanosti , fúzií & akvizícií , riešenia sporov , financovania , hospodárskej súťaže a súťažného práva a real estate development . Poskytovali sme úspešné poradenstvo v súvislosti s výstavbou letísk a významnej dopravnej infraštruktúry a rovnako pravidelne radíme investorom a podnikom, ako využiť finančne výhodné príležitosti.

Vybrané skúsenosti:

  • Právne poradenstvo poprednej českej banke v súvislosti s poskytnutím termínovaných úverov vo výške 2 mld. Kč a 2,5 mld. Kč Českým dráham.
  • Zastupovanie prevádzkovateľa medzinárodného letiska v spore s jeho bývalými auditormi a daňovými poradcami; sporná čiastka predstavovala 300 mil. Kč.
  • Právne poradenstvo významnej nákladnej prepravnej spoločnosti v súvislosti s podaním ich návrhov na Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže České republiky.
  • Uskutočnenie pracovnoprávneho auditu u niekoľkých českých spoločností poskytujúcich železničné služby pred uskutočnením ich predaja.