Banský priemysel

Naši odborníci na banský sektor disponujú praktickými znalosťami fungovania lokálneho trhu. Boli sme svedkami významného procesu privatizácie tohto sektora, ako i vážnych problémov vzniknutých v dôsledku globálnej recesie. Uskutočnili sme analýzu dopadu všetkých druhov ťažby na životné prostredie a ekonomiku v našom regióne. Vďaka získaným skúsenostiam sme schopní lepšie porozumieť potrebám podnikov a investorov v tomto priemysle a nájsť pre ne optimálne riešenia zodpovedajúce ich konkrétnej situácii.

Naši experti ponúkajú klientom komplexný poradenský servis od nákupu pozemkov a zaistenia financovania až po riešenie ekologických otázok súvisiacich s ťažbou. Klientom pomáhame pri riešení pracovnoprávnych záležitostí a problémov súvisiacich s medzinárodným aspektom mnohých banských prevádzok. Naši špecialisti na tento sektor disponujú skúsenosťami z rôznych oblastí práva, vďaka čomu sme schopní poskytovať služby s pridanou hodnotou akémukoľvek klientovi podnikajúcemu v oblasti banského priemyslu.

Vybrané skúsenosti:

  • Právne poradenstvo spoločnosti New World Resources N.V. ("NWR"), ktorá je poprednou čiernouhoľnou ťažobnou spoločnosťou v strednej Európe, v súvislosti s jej úspešnou primárnou emisiou akcií vo Veľkej Británii, Českej republike a Poľsku – celková hodnota emisie (výjmuc akcie podliehajúce nadalokačnej opcii) vychádzajúca z ponúknutej ceny predstavovala cca 1,4 mld. EUR. Táto transakcia predstavuje doteraz najväčšiu IPO transakciu realizovanú v Európe v roku 2008 a vôbec najväčšiu IPO v histórii Českej republiky a druhú najväčšiu IPO transakciu v oblasti banského priemyslu uskutočnenú v Londýne. Ide o prvú transakciu, v rámci ktorej došlo k prvej trojitej kotácii cenných papierov na burzách v Londýne, Prahe a Varšave.
  • Právne poradenstvo ohľadne všetkých aspektov reštrukturalizácie realitného portfólia významnej banskej a ťažobnej spoločnosti OKD a.s., ktoré zahrňuje viac než 60.000 obytných domov a niekoľko tisíc ďalších pozemkov – okrem majetkových záležitostí zahrňuje mandát na reštrukturalizáciu i poradenstvo v oblasti plánovania offshore štruktúry, firemného riadenia, záležitostí managementu, budúcej výstavby a spoločných podnikov.
  • Právne poradenstvo OKD a.s. v súvislosti s poskytnutím syndikovaného termínovaného úveru vo výške 1,1 mld. EUR.
  • Príprava zmlúv pre vrcholový management OKD.
  • Zastupovanie Charles Capital a.s. a Karbon Invest a.s. ako dlžníkov v súvislosti s refinancovaním ich bankových úverov v celkovom objeme 510 mil. USD.