Automobilový priemysel

Výroba automobilov a náhradných dielov pre automobily má v našom regióne dlhú a slávnu históriu, pretože automobily sa tu konštruovali a vyrábali už od začiatku 20. storočia. Dnes je automobilový priemysel významným zdrojom príjmu z exportu. V poslednom desaťročí bol zaznamenaný výrazný rozmach tohto priemyslu a navzdory globálnej hospodárskej kríze tu majú podniky i naďalej dostatok investičných príležitostí. Poprední výrobcovia automobilov z USA, Ázie i Európy si otvorili svoje pobočky v strednej a východjej Európe. Všade sa spoliehajú na kvalifikovanú technickú pracovnú silu.

PRK Partners si dobre uvedomuje dôležitosť tohto sektora a obchodných príležitostí, ktoré ponúka. Náš team so špecializáciou na automobilový priemysel sa skladá z odborníkov so skúsenosťami z rôznych oblastí práva. To nám umožňuje poskytovať klientom komplexný právny servis v tomto odvetví priemyslu, vrátane záležitostí v oblasti real estate development , pracovného práva a zamestnanosti , hospodárskej súťaže a súťažného práva , projektového financovania , investícií rizikového kapitálu , riešení sporov , reštrukturalizácie, insolvencie a fúzií & akvizícií .

Vybrané skúsenosti:

  • Právne poradenstvo spoločnosti KSR International ohľadne všetkých aspektov brownfield investície v opavskom regióne, vrátane záležitostí v oblasti akvizícií, povoľovacieho konania a výstavby.
  • Právne poradenstvo z pohľadu českého práva v súvislosti s predajom časti podniku slovenského dodávateľa spoločnosti Kia.
  • Zastupovanie popredného medzinárodného výrobcu automobilových súčiastok v súvislosti s realizáciou investície na zelenej lúke, ktorej výsledkom bola výstavba dvoch nových závodov v našom regióne.
  • Kontinuálne poradenstvo spoločnosti KSR International v oblasti pracovného a korporátneho práva.
  • Právne poradenstvo spoločnosti Sauer, dodávateľ automobilového priemyslu na Slovensku, v Nemecku, USA a Číne, v súvislosti s realizáciou transakcie formou asset deal.