TMT

Média a telekomunikácie patria medzi najzaujímavejšie sektory v našom regióne. Zadávatelia reklamy presúvajú svoje investície smerom k novým informačným technológiám. Telekomunikačné spoločnosti stoja pred neustálou výzvou, ako nastaviť obchodné modely tak, aby dokázali pružne reagovať na rastúcu konkurenciu. Oblasť médií a telekomunikácií však má pred sebou veľké príležitosti k rastu.

PRK Partners poskytuje komplexný právny servis ohľadom problematiky v oblasti verejných oznamovacích prostriedkov a telekomunikácií. V renomovanej ratingovej publikácii Chambers Eurpope 2014 sa uvádza, že PRK Partners je „domácim hráčom, ktorý zanecháva stopu v oblasti technológií a médií a zároveň sa zaoberá otázkami z odboru telekomunikácií. Rieši transakčné mandáty a je vyzdvihovaný za svoju cezhraničnú prácu v rôznych jurisdikciách, vrátane Nemecka a Kazachstanu.“ Náš multidisciplinárny team expertov poskytuje právne poradenstvo ohľadom všetkých aspektov telekomunikačného práva a práva verejných oznamovacích prostriedkov. Máme praktické skúsenosti od zastupovania klientov v súdnych sporoch až po zabezpečovanie ich licencií a povolení. Primárne sa v tomto sektore špecializujeme na riešenie korporátnej, regulatórnej a antimonopolnej problematiky.

Vybrané skúsenosti


  • IT a regulatórne poradenstvo spoločnosti I-Box LLC pri inštalácii siete platobných a dobíjacích terminálov.