Spájanie súťažiteľov

Transakcie realizované našimi klientmi podliehajú často povoleniu spojenia zo strany lokálneho alebo európskeho protimonopolného úradu. Právne predpisy regulujúce oblasť spájania súťažiteľov v regióne strednej Európy v 90. rokoch odrážali miestne podmienky. Významnú zmenu v tejto oblasti však priniesol vstup Českej republiky a Slovenska do Európskej únie v roku 2004.

PRK Partners pravidelne poskytuje v tejto oblasti právne poradenstvo zahraničným i domácim klientom. V súvislosti s pripravovanými či realizovanými transakciami uskutočňujeme analýzy podľa miestnych a európskych predpisov regulujúcich spájanie súťažiteľov, zastupujeme klientov v konaniach pred príslušnými protimonopolnými úradmi (či už vo veci povolení spojenia súťažiteľov, navrhovania podmienok a povinností, pokút udelených zo strany protimonopolných úradov, či námietok vznesených proti konaniam začatých inými súťažiteľmi) a súdnymi orgánmi a riadime a koordinujeme hladký priebeh týchto konaní v jednotlivých krajinách.

PRK Partners získala na Slovensku ocenenie Právnická firma roka 2014 v kategórii Hospodárska súťaž.

Chambers Europe zařazuje PRK Partners mezi přední advokátní kanceláře v oblasti bankovnictví a financí, korporačního práva včetně fúzí a akvizic, řešení sporů, pracovního práva, práva nemovitostí, TMT a soutěžního právaLegal 500 doporučuje PRK Partners napříč všemi jurisdikcemi v oblasti bankovnictví a financí, fúzí a akvizic, řešení sporů, pracovního práva, energetického práva  a soutěžního právaExpert Guides doporučuje specialisty PRK Partners v oblasti kapitálových trhů, strukturovaného financování a zajištění, bankovnictví a financí, soutěžního práva, corporate governance a práva nemovitostíPLC Which Lawyer řadí PRK Partners na přední příčky v oblastech bankovnictví, kapitálové trhy, soutěžní právo, korporační právo, řešení sporů, právo životního prostředí, duševního vlastnictví, pracovní právo, outsourcing, právo nemovitostí restrukturalizaMezi odborníky Who's Who Legal neleznete specialisty PRK Partners v  oblasti soutěžního práva, corporate governance a pracovního práva GCR 100 označuje PRK Partners jako jednu z nejlepších slovenských advokátních kanceláří v oblasti práva hospodářské soutěže

Vybrané skúsenosti


  • Právne poradenstvo významnej nákladnej prepravnej spoločnosti v súvislosti s podaním ich návrhov na Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže České republiky.
  • Kontinuálne poradenstvo v oblasti korporátneho a protimonopolného práva v SR i ČR pre spoločnosť Alliance Boots, popredného svetového distribútora farmaceutických výrobkov

Členstvo v medzinárodnej aliancii