Nekalá súťaž

Dôkladná znalosť miestneho právneho prostredia umožňuje PRK Partners poskytovať klientom právne rady aj v tejto oblasti práva hospodárskej súťaže. Naši právni experti sú pripravení hájiť záujmy klientov voči nekalosúťažnému konaniu zo strany ich konkurentov.

Členstvo v medzinárodnej aliancii