Súdne konanie

PRK Partners sa kontinuálne snaží svojim klientom pomáhať predchádzať sporom s tretími osobami. Je však zrejmé, že v niektorých prípadoch je dosiahnutie nezávislého rozhodnutia a následného štátneho donútenia jeho splnenia nevyhnutné. Advokáti PRK preto zastupujú svojich klientov v súdnych konaniach vo vnútroštátnych a medzinárodných sporoch. Vďaka tomu majú praktické skúsenosti s činnosťou väčšiny tuzemských a mnohých zahraničných súdov a jasnú predstavu o tom, ako viesť spory najlepšie, aby pre klientov zaistili dosiahnutie kladných výsledkov.

Krédom PRK Partners je, že predpokladom úspešného konania sporov je starostlivý odborník, ktorý dokonale pozná platné právo, o veciach premýšľa, dáva ich do súvislostí a vie prinášať inovatívne riešenia. Takými odborníkmi PRK Partners disponuje. Team PRK Partners pre súdne riešenie sporov zložený zo skúsených advokátov s bohatými skúsenosťami sa vždy snaží plne porozumieť skutočným potrebám a problémom našich klientov. Procesná stratégia preto obvykle zahŕňa analýzu skutkovej situácie, identifikáciu a diagnózu právnych problémov a rizík, vyhodnotenie situácie, návrhy alternatív právnych riešení, analýzu efektivity navrhovaných právnych riešení, zastúpenie v konaní pred súdom, zabezpečenie nadväzujúceho právneho zastúpenia v zahraničí, zjednávanie vyrovnania a zabezpečenie jeho výkonu, zastúpenie pri výkone rozhodnutí / exekúcii vykonateľných titulov.

Členstvo v medzinárodnej aliancii