Mediácie

PRK Partners sa vždy snaží nájsť pre svojich klientov čo možno najjednoduchšie a najefektívnejšie spôsoby riešenia ich sporov. Advokáti PRK Partners sa preto snažia nachádzať i alternatívne spôsoby riešenia sporov. Zároveň sa snažia buď priamo v rámci negociácie, alebo nepriamo prostredníctvom mediátora, zachovávať twin-win stratégiu. Preto sú pri vyjednávaní veľmi úspešní a darí sa im opakovane nachádzať pri jednaní medzi stranami sporu obojstranne prijateľné riešenia.

Najmä mediácia sa tak pod vedením advokátov PRK Partners stáva pre klientov pozitívnou skúsenosťou, keď majú možnosť získať iný pohľad na riešenie sporu treťou osobou.

Členstvo v medzinárodnej aliancii