Pracovnoprávne vzťahy

Skúsení odborníci v PRK Partners poskytujú poradenské služby v akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej z pracovnoprávnych vzťahov. Pomáhame firemnému managementu udržiavať dobré vzťahy s odbormi, viesť vyjednávanie, a rovnako poskytujeme právnu pomoc s prípravou kolektívnych zmlúv a ich vymáhaním. Zamestnávateľom poskytujeme komplexný poradenský servis od ochrany osobných údajov zamestnancov až po prevody podnikov a riešenie prípadov individuálneho a hromadného prepúšťania zamestnancov.

Pravidelne poskytujeme podnikom poradenstvo ohľadne všetkých foriem pracovnoprávnej dokumentácie, vrátane pracovných zmlúv, vnútorných predpisov a dokumentácie týkajúcej sa ukončenia pracovného pomeru. Náš team má rozsiahle skúsenosti s riešením diskriminačných otázok a so zastupovaním klientov v mediačnom a arbitrážnom konaní vo veciach pracovnoprávnej problematiky.

Členstvo v medzinárodnej aliancii